2020-21ம் ஆண்டிற்கான Pre - Kg முதல் IX -ம் வகுப்பு வரை மாணவர் சேர்க்கைக்கான முன்பதிவு நடைபெறுகிறது.

Contact Us

Ponnu Matriculation

Udumalpet - Dharapuram Rd, Natesan Nagar, Dharapuram, Tamil Nadu 638656

04258 220 716